Vẫn là một cuộc tranh luận giữa Static linking và Dynamic linking.

Các containers là liên kết tĩnh, FaaS là liên kết động. và các nguyên tắc về Cohesion, Coupling, Separation of concern và các principles khác của software architecture vẫn đang được tái khám phá bởi cộng đồng ML/DL Vấn đề…

Read More

Một AI/ML/DL landscape từ @LFDeepLearning với sự theo dõi của 340 triệu LoC

Vốn hóa thị trường 6.49 tỷ USD, tổng giá trị đầu tư đã là trên 46 tỷ USD. Những ông lớn như AT&T, Tencent, Huawei, Redhat, Nokia, ZTE đều đã trở thành những member company của LFDL. Hứa hẹn sẽ…

Read More