Code tốt nhất là no-code?

Code tốt nhất là no-code,

Đôi khi tiếng mẹ đẻ còn khó hiểu nói gì tới hiểu code nên tốt nhất là không code, tốt nhì là low-code, và dở nhất là handwriting have brain… từ xưa tới nay đã có rất nhiều những tranh luận xoay quanh vấn đề writing code

Programs không phải chỉ là code, Programming là tâm hồn của một lập trình viên, giống như âm nhạc từ tâm hồn người nghệ sĩ vậy.

Cách chúng ta thường làm là cố gắng hệ thống hóa để giải quyết những vấn đề và sau đó tất cả đều thất bại. Những điều bí mật trong những dự án khủng là viết ít code hoặc thậm chí no-code, điều đó có đúng?

Khoảng 1 năm trở về trước mình có gặp nhiều profile lạ trên LinkedIn nói về khái niệm Low code/No-code, trong các hội thảo gần đây lại đề cập rất nhiều tới low-code/no-code

Giờ thấy AWS For Everyone

https://www.geekwire.com/2019/aws-everyone-new-clues-emerge-amazons-secretive-low-code-no-code-project/


Các bạn hãy truy cập fan page GravityModel để theo dõi các bài viết tiếp theo nhé

Y Hoang

#less-code
#no-code

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *