Một AI/ML/DL landscape từ @LFDeepLearning với sự theo dõi của 340 triệu LoC

Vốn hóa thị trường 6.49 tỷ USD, tổng giá trị đầu tư đã là trên 46 tỷ USD. Những ông lớn như AT&T, Tencent, Huawei, Redhat, Nokia, ZTE đều đã trở thành những member company của LFDL. Hứa hẹn sẽ…

Read More