Một AI/ML/DL landscape từ @LFDeepLearning với sự theo dõi của 340 triệu LoC

Vốn hóa thị trường 6.49 tỷ USD, tổng giá trị đầu tư đã là trên 46 tỷ USD. Những ông lớn như AT&T, Tencent, Huawei, Redhat, Nokia, ZTE đều đã trở thành những member company của LFDL. Hứa hẹn sẽ…

Read More

Mức lương trung bình tại các tập đoàn công nghệ

Sau đây là mức lương trung bình hàng năm nhân viên nhận được: Airbnb: $277,419 Netflix: $256,246 Dropbbox: $250,068 Snapchat: $243,915 Uber: $235,373 Facebook: $224,003 Google: $202,818 Twitter: $200,042 Apple: $185,314 Microsoft: $143,858 Tesla: $140,625 Amazon: $134,608 IBM: $119,268 nguồn:…

Read More