Software Testing & responsiblies

Các bước thực hiện sẽ là 1.Unit Testing >> 2. Integration Testing >> 3. System Testing >> 4. Acceptance Testing
  • Unit tests là được viết bởi developers và cũng dành cho cho các developers
  • Integration tests là được viết bởi các architects và dành cho các architects
  • System tests được thực hiện bởi developers và testers đôi khi cả architects.
  • Acceptance tests là được xác định bởi khách hàng và dành cho khách hàng

Vậy trong trường hợp bạn là một coder thì việc viết unit test là dành cho bạn đó, bạn mà ôm đồm sang phần khác như Acceptance tests và integration test thì chắc chắn là bạn sẽ định hướng sai vì out of scope

Nếu bạn là một architect thì bạn đừng có bắt anh em coders trong nhóm làm integration tests vì đó là công việc của bạn, cố tình để họ làm thì sớm thấy ác mộng

Nếu bạn là một khách hàng thì bạn phải là người biết bạn muốn gì, chứ đừng để dev nói bạn cần gì vì Acceptance test là công việc của bạn và chỉ có bạn mới là người xác định nó một cách đúng đắn.

Có ai trong số chúng ta làm tất cả không? comment phía dưới nhé!

Y Hoang

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *